Sec
     
             
        全国中学生华文创作比赛——新蕾奖    
     

“全国中学生华文创作比赛——新蕾奖”是自2003年开始,至今仍由
新加坡福建会馆、新加坡文艺协会、南侨中学及早报《逗号》联办。比赛的宗旨是:推广中学生华文写作风气;鼓励中学生多读、多写、多观察、多认识和多感受生活。

 

   
         
         
        > 2020年华文创作比赛得奖作品 - 低年级组    
        > 2020年华文创作比赛得奖作品 - 高年级组    
        > 2020年新蕾爱拍客得奖作品